دستگاه لمینت 110 سانت

توضيح فارسي : بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه لمینت 110 سانت ، دستگاه لمینت نیمه دیجیتال ، دستگاه لمينت 36 سانتی متری رولی می باشد .

نام دستگاه پرس کارت :

دستگاه لمینت 110 سانت

عکس کوچک 1 :

files\7989\Products\30326-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\7989\Products\30326-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\7989\Products\30326-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

3677