عنوان:
کاور کاغذ A3
سایز کاغذ :
A3
تعداد در بسته:
100
ویژگی:
فرمت افقیسازگار با محیط زیستضدآبساده(شفاف)
توضیحات:

در ضخامت های مختلف 50 ، 60 ، 70 میکرون

ارسال درخواست