نام کاور کاغذ:
کاور کاغذ A3
سایز کاغذ:
A3
تعداد در بسته:
100
ویژگی ها:
فرمت افقیسازگار با محیط زیستضد آبشفاف
توضیحات بیشتر:

در ضخامت های مختلف 50 ، 60 ، 70 میکرون

ارسال درخواست