نام کاغذ:
کاغذ A4 و A3 هشتاد گرم
سایز کاغذ:
A3A4
توضیحات بیشتر:

ارائه انواع کاغذ های A4 و A3 و کاغذ های رول پلاتر و کاغذ های زیراکس طولی، کاغذ های حساس و کاغذ های حرارتی

ارسال درخواست