اگر بخواهیم به صورت گرامری cartridge را برای شما معنی کنیم باید بگوئیم در زبان انگلیسی معنای برابر با استوانه و یا فشنگ دارد معنایی به نسبت نزدیک به کاربردی که در پرینتر دارد

کاتریج پرینتر لیزری تحت اشعه ی لیزر قرار گرفته و به واسطه ی بار دار شدن قطعه ای به نام درام وجذب پودری به نام تونر تصاویر ومتون را بر روی کاغذ چاپ میکنند

معنی کاتریج در پرینتر جوهر یا تونری که عکس ها و اسناد را چاپ می کند در کاتریج نگهداری می شود یعنی اینکه کارتریج منبع نگهداری تونر یا جوهر پرینتر شماست وظیفه چاپ با کارتریج نه که با جوهر یا تونر داخل کارتریج میباشد