عنوان:
پوشه دکمه دارA5
گروه رنگی:
سفید(رنگ)سیاهقرمزصورتیزردنارنجیسبزابیبنفشخاکستری(گروه رنگی)
رنگ:
انواع رنگ ها
جنس:
پلاستیکی
سایز کاغذ :
A5
ویژگی:
ضدآبساده(شفاف)مات
کشور:
ایران

ارسال درخواست