پرینتر های جوهر افشان بیشتر شامل پرینتر های رنگی هستند که 4 کارتریج رنگی دارند در بیشتر پرینترهای رنگی جوهر افشان قیمت کاتریج ها بسیار زیاد و حتی نزدیک به قیمت خود پرینتر است. البته با شارژ کاتریج میتوان این نیاز را برطرف کرد به شرط اینکه به متخصص اینکار سپرده شود در غیر این صورت این کار ممکن است به هد پرینتر شما اسیب بزند . در پرینتر های لیزری این تفاوت قیم کمتر است وقابل رقابت با پرینتر های جوهرافشان هستند

پرینتر های لیزری و جوهرافشان تفاوت های بسیار دارند و در صورت عدم اگاهی ممکن است به اشتباه پرینتری

خریداری کنید که برای نیاز شما مناسب نیست

سروش پوربخش

1400/10/20