کاربرد پایه چسب

alt

6 ویژگی پایه چسب نوارچسب شیشه ای را با هم دنبال میکنیم . امروزه دربیشتر مکانهای عمومی و خصوصی مانند اداره ها بانکها مدرسه ها دفاتر درهراتاقی اولین چیزی که به چشم میخورد چسب است و درهراتصال کاغذی از چسب استفاده میکنند دقیقا روی هرمیزی یک چسب سوار برپایه آن می بینیم زیرا برای نگه داشتن چسب روی میز باید آن را داخل پایه چسب قرار داده و بغیر از نگه دارنده چسب باعث بریدن راحت وجداکردن آسان از نوار چسب میباشد پایه چسب چیست پایه چسب وسیله ای برای نگه داری چسب برروی میز است این پایه ها طوری طراحی شده اند که بوسیله یک چسب روی میز چسبیده واستفاده ازآن را راحت کرده است .

انواع مدلهای پایه چسب کدامند

گاهی پایه چسب بوسیله چسب دوطرفه روی میز میچسبد و یا در برخی از آنها میشود داخل پایه چسب را پراز شن یا گچ ریخته تا استقامت بیشتری درقرارگرفتن آن روی میز داشته باشد جنس این محصول پرکاربرد گاهی خیلی ضعیف وگاهی هم از پلاستیک فشرده بسیار محکمی است که در داخل ان یک تیقه دندانه دارتیز قرار داده اند هنگام برش محل برش چسب را روی تیغه قرار داده وبا یک اشاره چسب از روی تیغه برش میخورد

ویژگیهای پایه چسب چیست ؟

پایه چسبها انواع مختلفی دارند بعضی طرح و رنگ آنها با هم فرق دارند امروزه این محصول را دررنگهای گوناگونی تولید وعرضه میکنند کیفیت درکارآنها و بنا برساختار و دوام جنس این محصول نوع کاربرد شان باهم فرق میکند مثلا در برخی از طرحها بغیر از جای چسب جای مداد وخودکاد روی آنها دیده میشود و برخی جای کاغذ یا سوزن ته گرد روی جا چسبی وجود دارد

مزایای استفاده از پایه چسب

.ثابت ماندن روی میز

.برش دلخواه چسب

.برش زیگزالی لبه چسب

.دارای تیغه تیز وبرنده

.سرعت بخشیدن به کار بسته بندی

.رنگ بندی مختلف

alt

.برش سریع در کار بسته بندی

.نگه دارنده چسب بر روی میز کار

.سرعت بخشیدن به کار

1400/04/07