فرآیند لمینیت، قطعات چاپ شده را بین دو تکه فیلم پلاستیکی شفاف محصور کرده و می چسباند.

این فیلم شفاف استحکام و محافظت را افزایش می دهد. در نتیجه عمر قطعات چاپ شده بالا می رود. لمینیت همچنین با عمق بخشیدن و روشن شدن رنگ های جوهر، کیفیت ظاهر چاپ را افزایش می دهد.

لمینت دوام مواد چاپی را افزایش می دهد و به آن ها اجازه می دهد در برابر استفاده مکرر مقاومت کنند.

‌لمینت محافظت در برابر اثر انگشت و لکه ها، نشت ها، اشک و چین و چروک و سایش، بعلاوه روغن، چربی، خاک، رطوبت و سایر آلودگی ها را افزایش می دهد.

‌لمینت با افزایش رنگ جوهر قطعه چاپ شده ظاهر آن را بهبود می بخشد. بنابراین ظاهر حرفه ای تری ایجاد می کند و توجه بیشتری را جذب می کند.

‌لمینت به استحکام و سفتی می افزاید و از کیفیت و اهمیت بالاتری برخوردار می شود.

‌لمینت کاملاً شفاف است و به هیچ وجه چاپ را مختل نمی کند و هیچ ایرادی ندارد.

‌لمینت هزینه مناسبی دارد. همچنین، از آنجایی که لمینت باعث افزایش طول عمر مواد چاپی می شود، در چاپ مجدد پول صرفه جویی می شو

یای استفاده از روکش لمینت در چاپ چیست؟

فرآیند لمینیت، قطعات چاپ شده را بین دو تکه فیلم پلاستیکی شفاف محصور کرده و می چسباند.

این فیلم شفاف استحکام و محافظت را افزایش می دهد. در نتیجه عمر قطعات چاپ شده بالا می رود. لمینیت همچنین با عمق بخشیدن و روشن شدن رنگ های جوهر، کیفیت ظاهر چاپ را افزایش می دهد.

لمینت دوام مواد چاپی را افزایش می دهد و به آن ها اجازه می دهد در برابر استفاده مکرر مقاومت کنند.

‌لمینت محافظت در برابر اثر انگشت و لکه ها، نشت ها، اشک و چین و چروک و سایش، بعلاوه روغن، چربی، خاک، رطوبت و سایر آلودگی ها را افزایش می دهد.

‌لمینت با افزایش رنگ جوهر قطعه چاپ شده ظاهر آن را بهبود می بخشد. بنابراین ظاهر حرفه ای تری ایجاد می کند و توجه بیشتری را جذب می کند.

‌لمینت به استحکام و سفتی می افزاید و از کیفیت و اهمیت بالاتری برخوردار می شود.

‌لمینت کاملاً شفاف است و به هیچ وجه چاپ را مختل نمی کند و هیچ ایرادی ندارد.

‌لمینت هزینه مناسبی دارد. همچنین، از آنجایی که لمینت باعث افزایش طول عمر مواد چاپی می شود، در چاپ مجدد پول صرفه جویی می شود.

1400/11/06