نام دستگاه لبه گرد کن دستی:
لب گردكن دستی
برند دستگاه لبه گرد کن دستی:
perfect
مدل دستگاه لبه گرد کن دستی:
2088
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده لب گردكن دستی ، دستگاه دايكات ، انواع دستگاه لب گرد کن ، کاتر دستی ، دستگاه تاكن می باشد

ارسال درخواست