نام دستگاه برش برقی کاغذ:
كاتر ريلی عرض 65 به بالا
توضیحات بیشتر:

بازرگانی شالچیان ارائه دهنده كاتر ريلی عرض 65 به بالا ، انواع کاتر ریلی ، دستگاه برش کاغذ ، کاتر و پرفراژ ، دستگاه کاغذ خرد کن می باشد

ارسال درخواست