نام دستگاه برش دستی کاغذ:
کاتر عکاسی
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده کاتر عکاسی ، کاتر قدرتی ، کاتر دستی ، دستگاه برش سه كاره ، انواع کاتر و دستگاه برش کاغذ می باشد

ارسال درخواست