نام دستگاه دایکات دستی:
دستگاه لب گردكن
برند دستگاه دایکات دستی:
perfect
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه لب گردكن ، دستگاه دایکات ، دستگاه برش کاغذ ، دستگاه تاکن ، انواع کاتر و پرفراژ می باشد

ارسال درخواست