نام دستگاه خط تا زن برقی:
دستگاه تاكن
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه تاكن ، دستگاه خط تا و پرفراژ ، دستگاه کاغذ خرد کن ، دستگاه دايكات ، دستگاه برش کاغذ می باشد

ارسال درخواست