نام دستگاه پرفراژ چک الکترونیکی:
طلق لمینت رول
توضیحات بیشتر:

بازرگانی شالچیان ارائه دهنده طرح لمینت رول در عرضهای مختلف ، دستگاه لمینت پرس ، انواع طلق پرس ، دستگاه صحافی دوبل می باشد

ارسال درخواست