عنوان:
زیرتیغ دستگاه برش برقی عرض 46 سانت
توضیحات:

زیرتیغی دستگاه برش برقی عرض 46 سانتی‌متر

طول زیرتیغ : 45 سانتی‌متر

هروجه 1.2 سانتی‌متر

ارسال درخواست