نام اتیکت زن:
رول اتیکت زن یوروبل
برند اتیکت زن:
Eurobel
مدل اتیکت زن:
Eurobel
گروه رنگی:
قرمزصورتیزردنارنجیسبزسفید
مناسب برای:
درج کددرج قیمتدرج تاریخ
تعداد برچسب در هر رول:
5000
نوع چسبیدگی:
دائمی
توضیحات بیشتر:

10 حلقه 500تایی در هر رول

کارتن 500 عددی

ارسال درخواست