عنوان:
رول اتیکت زن یوروبل
برند:
Eurobel
مدل:
Eurobel
گروه رنگی:
سفید(رنگ)قرمزصورتیزردنارنجیسبز
مناسب برای:
درج کددرج قیمتتاریخ
تعداد برچسب در هر رول:
5000
چسبندگی:
دائم
توضیحات:

10 حلقه 500تایی در هر رول

کارتن 500 عددی

ارسال درخواست