نام دستگاه اسکناس شمار:
دستگاه پول شمار روميزی
توضیحات بیشتر:

بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه پول شمار روميزی ، پول شمار ایستاده ، ماشین حساب کاسیو ، دستگاه صحافی می باشد

ارسال درخواست