نام دستگاه خط تا زن دستی:
دستگاه پرفراژ و خط تای دستی
برند دستگاه خط تا زن دستی:
perfect
جنس بدنه:
فلز
توضیحات بیشتر:
قابلیت پرفراژ تا 4 برگ

ارسال درخواست