نام دستگاه سیمی کن دستی:
دستگاه صحافی فنر مورب
برند دستگاه سیمی کن دستی:
perfect
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه صحافی فنر مورب ، دستگاه صحافی فنر پلاستیکی و دوبل ، دستگاه صحافی ته بند مارپیچ می باشد

ارسال درخواست