نام دستگاه سیمی کن دستی:
دستگاه صحافی دوبل perfect
برند دستگاه سیمی کن دستی:
perfect
حداکثر ظرفیت پانچ:
20 برگ
حداکثر ظرفیت صحافی:
20 تا 140 برگ
توضیحات بیشتر:
قابلیت حذف کردن تمامی پانچ ها در مکان دلخواه

ارسال درخواست