نام دستگاه منگنه وسط زن:
دستگاه دوخت صحافی وسط زن
کشور تولید کننده:
چین

ارسال درخواست