نام دستگاه دایکات دستی:
دستگاه دایکات (لب گردکن)
برند دستگاه دایکات دستی:
perfect
قابل استفاده برای:
کارت ویزیت، ID card

ارسال درخواست