نام دستگاه سیمی کن دستی:
دستگاه ته بند پلاستیکی کوچک
برند دستگاه سیمی کن دستی:
perfect
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده دستگاه ته بند پلاستیکی کوچک ، دستگاه صحافی ته بند ، دستگاه ته بند فنر زن ، انواع دستگاه ته بند می باشد

ارسال درخواست