نام دستگاه سیمی کن دستی:
دستگاه ته بند فنر فلزی دوبل
شماره مدل:
T970
حداکثر ظرفیت پانچ:
20 برگ
حداکثر ظرفیت صحافی:
20 تا 140 برگ
توضیحات بیشتر:

قابلیت حذف کردن تمامی پانچ ها در مکان دلخواه

ارسال درخواست