بعضی از مدل پرینترهای لیزری به صورت سه کاره یا چند کاره ساخته می شوند و همراه آن ها یک دستگاه کپی یا اسکن و یا حتی فکس عرض می گردد. خرید این دستگاه ها بسیار به صرفه بوده و قابلیت ها و امکانات متفاوتی به کاربر ارائه می دهند. پرینترهای جوهر فشان عمدتا چنین امکانی ندارند و به صورت یک پرینتر بدون امکانات ارائه شده عرضه می گردند.

نوع مواد مصرفی

پرینترهای لیزری برای چاپ از پودرهای مخصوص استفاده می کنند که بعد از چاپ روی سطح کاغذ قرار می گیرند وحتی درصورت نازک بودن کاغذ به آن آسیبی نمی رسانند اما پرینتر های جوهر افشان به دلیل استفاده از جوهر سطح کاغذ را مرطوب میکنند و باعث ایجاد برجستگی هایی در کاغذ های نازک می شوند

https://zil.ink/mshalchian?v=1

سروش پوربخش

1400/10/23