نام دستگاه برش دستی کاغذ:
كاتر عكاسی
برند:
perfect
توضیحات بیشتر:
بازرگانی شالچیان ارائه دهنده كاتر عكاسی ، قيمت كاتر عكاسی ، دستگاه برش سه كاره ، دستگاه خط تا و پرفراژ ، دوخت صحافی سنگين می باشد

ارسال درخواست