نام طلق لمینت:
بند آویز باریک
مدل:
1 سانتی متری
گروه رنگی:
سفیدسیاهقرمززردنارنجیسبزآبیسرمه ایقهوه ایخاکستری
مناسب برای سایز:
A1A2A3B1B2B3B4
کشور تولید کننده:
ایران

ارسال درخواست