نام کاور کاغذ:
بند آویز پهن
مدل کاور کاغذ:
1/5 سانتی متری
گروه رنگی:
سفیدسیاهقرمززردنارنجیسبزآبیسرمه ایقهوه ایخاکستری
توضیحات بیشتر:

مناسب برای سایز های A1 , A2 , A3 , B1 , B2 . B3 , B4

کشور تولید کننده:
ایران

ارسال درخواست