نام دستگاه اسکناس شمار:
اسکناس شمار پارا ایستاده ، پول شمار ایستاده
نوع دستگاه اسکناس شمار:
ایستاده
توضیحات بیشتر:
اسکناس شمار وکیومی شاتر دار و بدون شاترشمارش سریع دقیق و مطمئن دسته های اسکناس بدون باز کردن بانددارای درب محافظ خودکار( شاتر) برای جلوگیری از پراکندگی ذرات آلوده دارای صفحه کلید و نمایشگر هم سطحبا 22 امکان انتخاب از طریق کاید های مسطح الکترونیکسه سرعت شمارش از 3 تا 6 ثانیه برای 100 برگ اسکناسنمایشگر دوم برای مشاهده همزمان مشتری

ارسال درخواست