نام دستگاه اسکناس شمار:
سرعت شمارش 1000 برگ اسکناس در دقیقه
سرعت شمارش (برگ در دقیقه):
1000
ویژگی ها:
تشخیص اسکناس جعلی
توضیحات بیشتر:
تست مگنتیگنمایشگر مخصوص مشترینمایش شمارش قبلیقابلیت دسته بندی از 1 الی 999کاربری بسیار آسان

ارسال درخواست